Spelen van toernooien

Speelsterkte
Ieder lid heeft een eigen speelsterkte voor zowel enkel als dubbel. Deze speelsterkte verandert zodra je officiële wedstrijden gaat spelen. Door middel van een logisch maar lastig uit te leggen telsysteem (van de tennisbond KNLTB) kun je een betere of slechtere speelsterkte verkrijgen.

Beginnende leden
beginnen met speelsterkte 9, die na 2 jaar automatisch verbeterd wordt tot speelsterkte 8. Door officiële wedstrijden te spelen verandert je actuele rating (je persoonlijke speelsterkte). Deze persoonlijke speelsterkte is uitgedrukt met 2 cijfers achter de komma. In november van ieder jaar bepaalt de landelijke tennisbond, de KNLTB, afhankelijk van ieders actuele rating, wat je nieuwe speelsterkte wordt voor het volgende
kalenderjaar.

Rating
Informatie is te vinden op www.knltb.nl. Voor je eigen actuele rating heb je ook je KNLTB-nummer nodig. Je speelsterkte enkel en dubbel is bepalend voor inschrijven voor
en indelingen van competities en open toernooien. Hoe lager het cijfer, hoe beter het tennisniveau (speelsterkte 6 is beter dan 7). De enige officiële wedstrijden die meetellen voor je persoonlijke speelsterkte zijn de voor- en najaarscompetitie en alle open toernooien.

Competitie 2019

https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitiezoeker/?keyword=L.T.V.%20De%20Bontekoe

Laatste nieuws

https://issuu.com/ltvdebontekoe

Contact

http://ltvdebontekoe.nl/contact/