Inschrijven Senioren

Man/Vrouw KNLTB pasnummer (alleen invullen als u reeds lid bent van de KNLTB)


Lidmaatschapkeuze Senioren

Zomerlidmaatschap LTV de Bontekoe
€ 152,- per zomerseizoen (april t/m september) (€ 25,33 per maand, per automatische incasso 6 maanden)
Speelmogelijkheden op alle vrije uren zomerseizoen (apr t/m sep) alleen buiten


Tennisles
Inschrijving voor tennisles kunt u digitaal doen via de website van onze partner www.smashing.nl

Voorwaarden en opzeggen
Het lidmaatschap waarvoor u kiest is zonder opzegging voor onbepaalde tijd en wordt van jaar tot jaar automatisch verlengd. Dus bij geen opzegging of wijziging houdt u elk volgend jaar hetzelfde soort lidmaatschap waarvoor u zich heeft ingeschreven. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet voor 1 december van elk nieuw kalenderjaar schriftelijk of per email naar info@ltvdebontekoe.nl gedaan worden. U krijgt na opzegging per email een bevestiging. U bent naar aanleiding van het invullen van dit formulier lid in 2017. De eerste mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen is voor 1 december 2018 voor het jaar 2019.

Betalingsvoorwaarden
De eenmalige bijdrage van de KNLTB pas ad € 17,50 wordt na inschrijving in één keer geïnd en kan niet worden gerestitueerd. De lidmaatschapbijdrage gaat per automatische incasso in maandelijkse termijnen. Tarieven kunnen elk jaar worden aangepast volgens het prijsindexcijfer van het CBS per ultimo december van elk jaar.

Betalingswijze
Ik wil graag betalen via:

Adres

Plaats

IBAN NL


Verleent hierbij machtiging aan LTV De Bontekoe om (maandelijks) van mijn bovengenoemde rekening de verschuldigde contributie en paskosten af te schrijven. Ik ga akkoord met de (betalings)voorwaarden op dit inschrijfformulier.

Machtigingsvoorwaarden
U behoudt te allen tijde het recht om binnen 60 dagen, nadat u bericht heeft ontvangen, dat een afschrijving heeft plaats gevonden, de bank opdracht te geven het afgeboekte bedrag terug te laten boeken.

Competitie 2019

Laatste nieuws

https://issuu.com/ltvdebontekoe

Contact