Inschrijven Junioren

Je bent juniorlid als je geboren bent in 2002 of later

Jongen/Meisje KNLTB pasnummer (alleen invullen als je reeds lid bent van de KNLTB)


Vaste bijdrage eenmalig elk jaar
KNLTB tennispas € 17,50
Als je nog niet eerder lid bent geweest van een tennisvereniging dien je een pasfoto in te leveren
(zonder pasfoto kan er geen KNLTB tennispas worden aangemaakt).

Lidmaatschapkeuze Junioren

lidmaatschap ROOD (kinderen, die op het minveld tennissen)
€ 37,50 per jaar (jaar loopt van april t/m maart) (€ 6,25 per maand vanaf april t/m september
en geen betaling van oktober t/m maart)

lidmaatschap ORANJE, GROEN of GEEL (kinderen die respectievelijk op ¾ veld of groot veld tennissen)
€ 76,50 per jaar (jaar loopt van april t/m maart) (€ 12,75 per maand vanaf april t/m september en
geen betaling van oktober t/m maart)

lidmaatschap PRESTATIEF (kinderen, die op zondag competitie spelen)
€ 76,50 per jaar (incasso in één keer per kalenderjaar)


Tennisles
Inschrijving voor tennisles kun je digitaal doen via de website van onze partner www.info@smashing.nl of via een inschrijfformulier.

Voorwaarden en opzeggen
Het lidmaatschap waarvoor je kiest is zonder opzegging voor onbepaalde tijd en wordt van jaar tot jaar automatisch verlengd. Dus bij geen opzegging of wijziging houd je elk volgend jaar hetzelfde soort lidmaatschap waarvoor je je hebt ingeschreven. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet voor 1 december van elk nieuw kalenderjaar schriftelijk of per email naar info@ltvdebontekoe.nl gedaan worden. Je krijgt na opzegging per email een bevestiging. Je bent naar aanleiding van het invullen van dit formulier lid in 2017. De eerste mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen is voor 1 december 2018 voor het jaar 2019.

Betalingsvoorwaarden
De eenmalige bijdrage van de KNLTB pas ad € 17,50 wordt na inschrijving in één keer geïnd en kan niet worden gerestitueerd. De lidmaatschapbijdrage gaat per automatische incasso.Tarieven kunnen elk jaar worden aangepast volgens het prijsindexcijfer van het CBS per ultimo december van elk jaar.

Betalingswijze
Ik wil graag betalen via:


Machtiging SEPA
Ondergetekende:

Naam en voorletters

Adres

Plaats

IBAN NL


Verleent hierbij machtiging aan LTV De Bontekoe om (maandelijks) van mijn bovengenoemde rekening de verschuldigde contributie en paskosten af te schrijven. Ik ga akkoord met de (betalings)voorwaarden op dit inschrijfformulier.

Machtigingsvoorwaarden
Je behoudt te allen tijde het recht om binnen 60 dagen, nadat u bericht heeft ontvangen, dat een afschrijving heeft plaats gevonden, de bank opdracht te geven het afgeboekte bedrag terug te laten boeken.

Competitie 2019

Nieuwsbrief

https://issuu.com/ltvdebontekoe

Contact